Հայկական պետական, կառավարական, պաշտոնական կայքեր | ԿԱՅՔԵՐ.am

Հայ պետական, կառավարական կայքերի ցանկ: ՀՀ պաշտոնական կայքեր։ (ՀՀ պաշտոնական կայքեր։ Կառավարական, պետական, կայքեր. petakan kayqer, karavarakan, karavarutyun, կառավարություն) կառավարական, պետական, կայքեր, petakan kayqer, պաշտոնական, ՀՀ
Եղանակ
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Vkontakte
×
mfa.am
212223
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

×
police.am
212867
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

×
gov.am
274704
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն

×
arlis.am
352491
Google Page Rank 0/10

Arlis

The purpose of the Website is to present Armenian legal information.

Arlis, legal, Armenia, justice

×
parliament.am
355693
Google Page Rank 0/10

National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Site | parliament.am

×
taxservice.am
427576
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Հարկային Ծառայություն

×
yerevan.am
445243
Google Page Rank 0/10

yerevan.am | Պաշտոնական կայք

Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայք՝ լիարժեք տեղեկատվություն Երևանի և Երևանի քաղաքապետարանի մասին. վարչական շրջաններ, նորություններ, իրավական ակտեր, էլեկտրոնային ծառայություններ:

Երևան, Հայաստան, քաղաքապետ, քաղաքապետարան, Երևանի քաղաքապետարան

×
president.am
804380
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ [պաշտոնական կայք]

×
mil.am
844030
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | Գլխավոր

×
edu.am
881755
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ԿԳՆ

×
concourt.am
1073060
Google Page Rank 0/10

The Constitutional Court of the Republic of Armenia

The official web site of the Constitutional Court of the Republic of Armenia.

Constitutional Court, Armenia, Armenian Constitution, Law, legal resource, legal information, justice, court, decisions, conferences, human rights, human rights documents, International Almanac, Constitutional justice, Armenian Law, world wide constitutions

×
nkrmil.am
1409940
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր | ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք - nkrmil.am

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք - nkrmil.am

ԼՂՀ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակ, պաշտպանության բանակ, պբ, լղհ պբ, հայկական բանակ, լեռնային ղարաբաղի հանրապետության պբ, արցախի բանակ, շուշի, լեռնային ղարաբաղ, ղարաբաղ, լեռնային ղարաբաղի բանակ, ղարաբաղի բանակ, շուշի բանակ, շուշի պաշտպանություն, բանակ, պաշտպանություն, ստեփանակերտ, ստեփանակերտի բանակ, ստեփանակերտի պաշտպանություն, ստեփանակերտի պաշտպանության բանակ, ստեփանակերտի պբ, ղարաբաղի պբ

×
moh.am
2117852
Google Page Rank 0/10

MINISTRY OF HEALTH

×
mlsa.am
2265035
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

×
moj.am
2753957
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր էջ

ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք

×
employment.am
4379562
Google Page Rank 0/10

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

×
translation-centre.am
6421492
Google Page Rank 0/10

Թարգմանությունների կենտրոն

×
ombuds.am
6752294
Google Page Rank 0/10

ombuds.am

×
lezu.am
7306421
Google Page Rank 0/10

Լեզվի ժողովրդական տեսչություն | պաշտոնական կայք

×
msy.am
8409022
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր/ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

սպորտ, երիտասարդություն, երիտասարդության հարցեր, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, նախարարություն, նախարար, Ղազարյան, Գաբրիել Ղազարյան, կառավարություն

×
adgf.am
12365771
Google Page Rank 0/10

ARMENIAN DEPOSIT GUARANTEE FUND - ADGF

ADGF - ARMENIAN DEPOSIT GUARANTEE FUND

×
preparliament.com
14330215
Google Page Rank 0/10

Նախախորհրդարանը ազգային-քաղաքական նախաձեռնություն է - Նախախորհրդարան

Նախախորհրդարանը ազգային-քաղաքական նախաձեռնություն է

×
csc.am
2430015
Google Page Rank 0/10

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ