Հայկական պետական, կառավարական, պաշտոնական կայքեր | ԿԱՅՔԵՐ.am

Հայ պետական, կառավարական կայքերի ցանկ: ՀՀ պաշտոնական կայքեր։ (ՀՀ պաշտոնական կայքեր։ Կառավարական, պետական, կայքեր. petakan kayqer, karavarakan, karavarutyun, կառավարություն) կառավարական, պետական, կայքեր, petakan kayqer, պաշտոնական, ՀՀ
Եղանակ
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Vkontakte
×
police.am
191552
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

×
mfa.am
206933
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

×
gov.am
247567
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն

×
arlis.am
338112
Google Page Rank 0/10

Arlis

The purpose of the Website is to present Armenian legal information.

Arlis, legal, Armenia, justice

×
taxservice.am
353271
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Հարկային Ծառայություն

×
parliament.am
366518
Google Page Rank 0/10

National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Site | parliament.am

×
yerevan.am
489784
Google Page Rank 0/10

yerevan.am | Պաշտոնական կայք

Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայք՝ լիարժեք տեղեկատվություն Երևանի և Երևանի քաղաքապետարանի մասին. վարչական շրջաններ, նորություններ, իրավական ակտեր, էլեկտրոնային ծառայություններ:

Երևան, Հայաստան, քաղաքապետ, քաղաքապետարան, Երևանի քաղաքապետարան

×
president.am
580334
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ [պաշտոնական կայք]

×
nkrmil.am
632577
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր | ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք - nkrmil.am

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք - nkrmil.am

ԼՂՀ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակ, պաշտպանության բանակ, պբ, լղհ պբ, հայկական բանակ, լեռնային ղարաբաղի հանրապետության պբ, արցախի բանակ, շուշի, լեռնային ղարաբաղ, ղարաբաղ, լեռնային ղարաբաղի բանակ, ղարաբաղի բանակ, շուշի բանակ, շուշի պաշտպանություն, բանակ, պաշտպանություն, ստեփանակերտ, ստեփանակերտի բանակ, ստեփանակերտի պաշտպանություն, ստեփանակերտի պաշտպանության բանակ, ստեփանակերտի պբ, ղարաբաղի պբ

×
mil.am
725944
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | Գլխավոր

×
edu.am
886006
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ԿԳՆ

×
concourt.am
1114456
Google Page Rank 0/10

The Constitutional Court of the Republic of Armenia

The official web site of the Constitutional Court of the Republic of Armenia.

Constitutional Court, Armenia, Armenian Constitution, Law, legal resource, legal information, justice, court, decisions, conferences, human rights, human rights documents, International Almanac, Constitutional justice, Armenian Law, world wide constitutions

×
moh.am
2046533
Google Page Rank 0/10

MINISTRY OF HEALTH

×
mlsa.am
2161301
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

×
moj.am
2708613
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր էջ

ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք

×
ombuds.am
2919672
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր - Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Human Rights Defender of the Republic of Armenia

×
lezu.am
4169524
Google Page Rank 0/10

Լեզվի ժողովրդական տեսչություն | պաշտոնական կայք

×
employment.am
4324435
Google Page Rank 0/10

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

×
translation-centre.am
5894435
Google Page Rank 0/10

Թարգմանությունների կենտրոն

×
msy.am
11920717
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր/ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

սպորտ, երիտասարդություն, երիտասարդության հարցեր, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, նախարարություն, նախարար, Ղազարյան, Գաբրիել Ղազարյան, կառավարություն

×
preparliament.com
16858112
Google Page Rank 0/10

Նախախորհրդարանը ազգային-քաղաքական նախաձեռնություն է - Նախախորհրդարան

Նախախորհրդարանը ազգային-քաղաքական նախաձեռնություն է

×
csc.am
1957812
Google Page Rank 0/10

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ