Հայկական պետական, կառավարական, պաշտոնական կայքեր | ԿԱՅՔԵՐ.am

Հայ պետական, կառավարական կայքերի ցանկ: ՀՀ պաշտոնական կայքեր։ (ՀՀ պաշտոնական կայքեր։ Կառավարական, պետական, կայքեր. petakan kayqer, karavarakan, karavarutyun, կառավարություն) կառավարական, պետական, կայքեր, petakan kayqer, պաշտոնական, ՀՀ
Եղանակ
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Vkontakte
×
police.am
185173
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

×
mfa.am
186883
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

×
gov.am
197126
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն

×
taxservice.am
222606
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Հարկային Ծառայություն

×
parliament.am
274321
Google Page Rank 0/10

National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Site | parliament.am

×
arlis.am
329220
Google Page Rank 0/10

Arlis

The purpose of the Website is to present Armenian legal information.

Arlis, legal, Armenia, justice

×
yerevan.am
404936
Google Page Rank 0/10

yerevan.am | Պաշտոնական կայք

Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայք՝ լիարժեք տեղեկատվություն Երևանի և Երևանի քաղաքապետարանի մասին. վարչական շրջաններ, նորություններ, իրավական ակտեր, էլեկտրոնային ծառայություններ:

Երևան, Հայաստան, քաղաքապետ, քաղաքապետարան, Երևանի քաղաքապետարան

×
nkrmil.am
474243
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր | ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք - nkrmil.am

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք - nkrmil.am

ԼՂՀ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակ, պաշտպանության բանակ, պբ, լղհ պբ, հայկական բանակ, լեռնային ղարաբաղի հանրապետության պբ, արցախի բանակ, շուշի, լեռնային ղարաբաղ, ղարաբաղ, լեռնային ղարաբաղի բանակ, ղարաբաղի բանակ, շուշի բանակ, շուշի պաշտպանություն, բանակ, պաշտպանություն, ստեփանակերտ, ստեփանակերտի բանակ, ստեփանակերտի պաշտպանություն, ստեփանակերտի պաշտպանության բանակ, ստեփանակերտի պբ, ղարաբաղի պբ

×
president.am
620803
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ [պաշտոնական կայք]

×
mil.am
721300
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | Գլխավոր

×
concourt.am
965126
Google Page Rank 0/10

The Constitutional Court of the Republic of Armenia

The official web site of the Constitutional Court of the Republic of Armenia.

Constitutional Court, Armenia, Armenian Constitution, Law, legal resource, legal information, justice, court, decisions, conferences, human rights, human rights documents, International Almanac, Constitutional justice, Armenian Law, world wide constitutions

×
edu.am
1010261
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ԿԳՆ

×
moh.am
2505371
Google Page Rank 0/10

MINISTRY OF HEALTH

×
ombuds.am
2676893
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր - Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Human Rights Defender of the Republic of Armenia

×
mlsa.am
2706869
Google Page Rank 0/10

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

×
moj.am
3448710
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր էջ

ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք

×
employment.am
4148137
Google Page Rank 0/10

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

×
translation-centre.am
6427312
Google Page Rank 0/10

Թարգմանությունների կենտրոն

×
preparliament.com
7250265
Google Page Rank 0/10

Նախախորհրդարան | Նախախորհրդարանը ազգային-քաղաքական նախաձեռնություն է

×
lezu.am
7671707
Google Page Rank 0/10

Լեզվի ժողովրդական տեսչություն | պաշտոնական կայք

×
msy.am
8974145
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր/ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

սպորտ, երիտասարդություն, երիտասարդության հարցեր, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, նախարարություն, նախարար, Ղազարյան, Գաբրիել Ղազարյան, կառավարություն

×
csc.am
1978175
Google Page Rank 0/10

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ