Հայկական պետական, կառավարական, պաշտոնական կայքեր | ԿԱՅՔԵՐ.am

Հայ պետական, կառավարական կայքերի ցանկ: ՀՀ պաշտոնական կայքեր։ (ՀՀ պաշտոնական կայքեր։ Կառավարական, պետական, կայքեր. petakan kayqer, karavarakan, karavarutyun, կառավարություն) կառավարական, պետական, կայքեր, petakan kayqer, պաշտոնական, ՀՀ
Եղանակ
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Vkontakte
×
police.am
173553
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր - ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

×
mfa.am
197595
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարություն

×
gov.am
214755
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն

×
taxservice.am
278339
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Հարկային Ծառայություն

×
arlis.am
300308
Google Page Rank 0/10

Arlis

The purpose of the Website is to present Armenian legal information.

Arlis, legal, Armenia, justice

×
parliament.am
304437
Google Page Rank 0/10

National Assembly of the Republic of Armenia | Official Web Site | parliament.am

×
yerevan.am
429582
Google Page Rank 0/10

yerevan.am | Պաշտոնական կայք

Երևանի քաղաքապետարանի պաշտոնական կայք՝ լիարժեք տեղեկատվություն Երևանի և Երևանի քաղաքապետարանի մասին. վարչական շրջաններ, նորություններ, իրավական ակտեր, էլեկտրոնային ծառայություններ:

Երևան, Հայաստան, քաղաքապետ, քաղաքապետարան, Երևանի քաղաքապետարան

×
nkrmil.am
471478
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր | ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք - nkrmil.am

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայք - nkrmil.am

ԼՂՀ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, Արցախ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակ, պաշտպանության բանակ, պբ, լղհ պբ, հայկական բանակ, լեռնային ղարաբաղի հանրապետության պբ, արցախի բանակ, շուշի, լեռնային ղարաբաղ, ղարաբաղ, լեռնային ղարաբաղի բանակ, ղարաբաղի բանակ, շուշի բանակ, շուշի պաշտպանություն, բանակ, պաշտպանություն, ստեփանակերտ, ստեփանակերտի բանակ, ստեփանակերտի պաշտպանություն, ստեփանակերտի պաշտպանության բանակ, ստեփանակերտի պբ, ղարաբաղի պբ

×
president.am
603160
Google Page Rank 0/10

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահ [պաշտոնական կայք]

×
mil.am
782118
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ | Գլխավոր

×
concourt.am
1085811
Google Page Rank 0/10

The Constitutional Court of the Republic of Armenia

The official web site of the Constitutional Court of the Republic of Armenia.

Constitutional Court, Armenia, Armenian Constitution, Law, legal resource, legal information, justice, court, decisions, conferences, human rights, human rights documents, International Almanac, Constitutional justice, Armenian Law, world wide constitutions

×
edu.am
1108892
Google Page Rank 0/10

ՀՀ ԿԳՆ

×
mlsa.am
2445425
Google Page Rank 0/10

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն

×
moh.am
2817170
Google Page Rank 0/10

MINISTRY OF HEALTH

×
ombuds.am
2852254
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր - Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Human Rights Defender of the Republic of Armenia

Human Rights Defender of the Republic of Armenia

×
moj.am
3219860
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր էջ

ՀՀ արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայք

×
employment.am
3807434
Google Page Rank 0/10

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ

×
lezu.am
5720049
Google Page Rank 0/10

Լեզվի ժողովրդական տեսչություն | պաշտոնական կայք

×
translation-centre.am
6062466
Google Page Rank 0/10

Թարգմանությունների կենտրոն

×
preparliament.com
9689029
Google Page Rank 0/10

Նախախորհրդարան | Նախախորհրդարանը ազգային-քաղաքական նախաձեռնություն է

×
msy.am
-
Google Page Rank 0/10

Գլխավոր/ՀՀ ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

սպորտ, երիտասարդություն, երիտասարդության հարցեր, սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն, նախարարություն, նախարար, Ղազարյան, Գաբրիել Ղազարյան, կառավարություն

×
csc.am
1858271
Google Page Rank 0/10

ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի պաշտոնական ինտերնետային կայք

Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ