Կայքեր ծրագրավորողների համար | ԿԱՅՔԵՐ.am

Կայքեր ծրագրավորողների համար։ Հայկական ծրագրավորման կազմակերպություններ։ Ծրագրավորման ուսուցում, դասընթացներ։ ծրագրավորող, ծրագրավորման ուսուցում, դասընթացներ
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • Vkontakte
×
internet.am
1308939
Google Page Rank 0/10

Internet.am

×
spyurk.am
1589544
Google Page Rank 0/10

սփիւռք*

diaspora* is the online social world where you are in control.

×
armsoft.am
1864373
Google Page Rank 0/10

Հայկական Ծրագրեր

Հայկական Ծրագրեր ընկերությունը մասնագիտացած է բիզնեսի կառավարման համակարգեր մշակելով, ներդնելով ու դրանց հետագա սպասարկումով: Մենք տրամադրում ենք ինչպես տիպային լուծումներ միջին ու փոքր կազմակերպություններին, այնպես էլ առանձնահատուկ լուծումներ` բարդ հաշվառում ունեցող ձեռնարկություններին և բանկային համակարգեր` բանկերին ու վարկային կազմակերպություններին:

հաշվապահական ծրագիր, առևտրային համակարգեր, erp համակարգեր, բանկային համակարգեր, crm համակարգեր, հաշվապահական համակարգեր

×
aca.am
2359376
Google Page Rank 0/10

Home | ACA

Through immersive classes, ACA teaches you the skills you need in your future career as a successful and competitive professional.

×
hackerx.ru
3409028
Google Page Rank 0/10

HackerX | Блог о программировании, СУБД, сетях и алгоритмах. Уроки и статьи по разным языкам программирования

Блог о программировании, СУБД, сетях и алгоритмах. Справочник JavaScript и Node.js. Уроки Node.js на Русском для начинающих. Учебники, уроки и статьи по разным языкам программирования

×
weber.am
3613474
Google Page Rank 0/10

Weber.am - տեղեկատու վեբ ծրագրավորողների համար

Տեղեկատու նրանց համար, ովքեր պատրաստում են վեբ կայքեր կամ ցանկանում են սովորել, թե ինչպես են պատրաստվում վեբ կայքերը։

×
hy-it.org
4030295
Google Page Rank 0/10

ՀայIT.org – Հայերեն ՏՏ նյութերի ագգրեգատոր

×
webex.am
10249249
Google Page Rank 0/10

Վեբ ծրագրավորման դասընթացներ - Վեբէքս Թեքնոլոջիս ՍՊԸ

×
unicodenow.com
-
Google Page Rank 0/10

Armenian Unicode Converter